Ogłoszenia

Home / Ogłoszenia

 

„STRATEGIA PROMOCJI MAREK PRODUKTOWYCH SPÓŁKI YIELD RISER NA PERSPEKTYWICZNYCH RYNKACH ZAGRANICZNYCH”. PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 PODDZIAŁANIE 3.3.3.: WSPARCIE MŚP W PROMOCJI MAREK PRODUKTOWYCH – GO TO BRAND.

Celem projektu jest udział spółki Yield Riser w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowym programie promocji branży IT/ICT, z zamiarem promowania marki produktowej, jaką są usługi optymalizowania przychodów z reklam dla wydawców posiadających strony internetowe, mające szansę stać się marką rozpoznawalną na rynkach zagranicznych, oraz przyczynić się do promowania Marki Polskiej Gospodarki. Rozwój działalności eksportowej, jest głównym celem projektu.

Wartość projektu 998787,00 zł, wkład Funduszy Europejskich 749 090,25 zł

 

logo-ue