Ogłoszenia

Home / Ogłoszenia

 

loga UE

YIELD RISER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekty:

„Prace badawczo-rozwojowe w spółce Yield Riser nad wykorzystaniem Sztucznych Sieci Neuronowych w innowacyjnym systemie do optymalizacji przychodów z reklam na witrynach w modelu RTB”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw

  1. CEL PROJEKTU I EFEKTY JEGO REALIZACJI

Przedmiot projektu dotyczy przeprowadzenia prac B+R umożliwiających integrację nowej wiedzy badawczej z zakresu optymalizacji procesów analizy emisji reklam w modelu RTB i ustawiania odpowiednich reguł z innowacyjnym silnikiem sztucznej inteligencji (wykorzystanie Sztucznych Sieci Neuronowych – SNN). Celem głównym projektu jest wzrost poziomu innowacyjności i aktywności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstwa Yield Riser poprzez transfer technologii w wyniku współpracy Wnioskodawcy z jednostką naukową tj. Politechniką Warszawską, Wydziałem (kat. A). Cel ten zostanie osiągnięty poprzez zrealizowanie celu szczegółowego, który został określony jako przeprowadzenie badań i prac rozwojowych nad opracowaniem nowego rozwiązania, tj. systemu, który w oparciu o mechanizmy sztucznej inteligencji, od pierwszego uruchomienie, będzie analizował i uczył się zachowania reklamodawców oraz sugerował wprowadzenie zmian. Rezultat projektu jest odpowiedzią na trendy rynkowe zmierzające w kierunku najnowocześniejszych rozwiązań na rynku. Wyniki projektu zostaną wdrożone do własnej działalności przedsiębiorstwa Yield Riser. Rezultat projektu jest zgodny z priorytetowymi kierunkami badań określonymi dla 3 obszarów inteligentnej specjalizacji woj. mazowieckiego, zdefiniowanymi w nich kierunkami badań i przynajmniej jednym celem badawczym w ramach danego kierunku. Projekt dotyczy innowacji produktowej (o skali międzynarodowej). Będzie realizowany przy wsparciu finansowym z UE poprzez wsparcie w 3 zadania projektowe: badania przemysłowe i prace rozwojowe prowadzone przez Wnioskodawcę przy pełnym zorientowaniu na użytkowników końcowych przy współudziale znakomitej kadry badawczej z Politechniki Warszawskiej, gdzie nawiązana współpraca znacząco wykracza poza przedmiotowy projekt.

  1. WARTOŚĆ PROJEKTU

Wydatki ogółem: 2 868 531,00 PLN

Wydatki kwalifikowalne: 2 723 700,00 PLN

  • WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Dofinansowanie projektu z UE: 2 219 560,00 PLN

„STRATEGIA PROMOCJI MAREK PRODUKTOWYCH SPÓŁKI YIELD RISER NA PERSPEKTYWICZNYCH RYNKACH ZAGRANICZNYCH”. PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 PODDZIAŁANIE 3.3.3.: WSPARCIE MŚP W PROMOCJI MAREK PRODUKTOWYCH – GO TO BRAND.

Celem projektu jest udział spółki Yield Riser w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowym programie promocji branży IT/ICT, z zamiarem promowania marki produktowej, jaką są usługi optymalizowania przychodów z reklam dla wydawców posiadających strony internetowe, mające szansę stać się marką rozpoznawalną na rynkach zagranicznych, oraz przyczynić się do promowania Marki Polskiej Gospodarki. Rozwój działalności eksportowej, jest głównym celem projektu.

Wartość projektu 998787,00 zł, wkład Funduszy Europejskich 749 090,25 zł

 

logo-ue


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/themes/jupiter/footer.php on line 224