Projekt UE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

„Wdrożeniu innowacyjnego, emergentnego systemu klasy B2B, wspomagającego współpracę firmy Adenina Sp. z o.o. z przedsiębiorstwami działającymi w branży marketingu internetowego.”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typy B2B

Realizowany projekt polegał na wdrożeniu innowacyjnego, emergentnego systemu klasy B2B, wspomagającego współpracę między przedsiębiorstwami działającymi w branży marketingu internetowego. System wdrażany przez Wnioskodawcę, czyli Adenina Sp. z o.o. (obecnie Yield Riser Sp. z o.o.) ma na celu zautomatyzować i zintegrować szereg procesów biznesowych pomiędzy przedsiębiorstwem Wnioskodawcy a jego partnerami, będącymi witrynami internetowymi, w zakresie zarządzania procesami monetyzacji przestrzeni reklamowej na witrynach oraz ustalania strategii marketingowej dla analityki webowej, a także przedstawienie raportu z realizacji zlecenia w drodze przekazania informacji o wynajmie, przychodach, wykorzystaniu powierzchni, itp.

Celem projektu było wdrożenie systemu optymalnie integrującego systemy informatyczne i w pełni automatyzującego procesy biznesowe Spółki Adenina (obecnie Yield Riser) z systemami witryn internetowych dla stworzenia narzędzia do zoptymalizowania i przejęcia ciężaru zarządzania procesami monetyzacji przestrzeni reklamowej.

Całokształt opisywanego zarządzania realizowany będzie w 3 zasadniczych obszarach:

  • Zarządzanie powierzchnią reklamową – za pomocą wyspecjalizowanych narzędzi stworzonych i wykorzystywanych przez Wnioskodawcę przejęte zostaną wszelkie uciążliwe obowiązki witryn internetowych w przedmiocie efektywnie prowadzonej analityki i sprzedaży marketingowo – webowej.
  • Sprzedaż powierzchni reklamowych i umieszczanie reklam – prowadzenie sprzedaży powierzchni w modelu RTB pod kątem profilu użytkowników odwiedzających witryny.
  • Gromadzenie danych dotyczących zachowań użytkowników – usługa w modelu SaaS – na życzenie klienta prezentowany będzie raport z analizą behawioralną użytkowników.

Okres realizacji projektu: 01.12.2013 – 30.09.2015

W razie pytań związanych ze współfinansowaniem Projektu ze środków Unii Europejskiej prosimy o kontakt na adres mailowy: projekty@adenina.pl.